PROFESYONEL YÖNETİM BECERİLERİ(Sistem Liderliği)

1. GÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

    (Liderlik Vasıfları)
  
* Açıklık (İletişime~Fikirlere~Değişime)~(Ortak aklı yönetmek)

   * Karizma (Duruşunuz~Beden diliniz~Ses tonunuz)~(Şeytan tüyü)

   * Mücadele Ruhu (%50 Atılım Gücü+ %30 Tutku+ %20 Çalışkanlık)

   * Yaratıcılık (Sınırların dışına çıkabilmek)

    (EQ+IQ düzeyi~Üretkenlik)~(Ekip Yaratıcılığı)

   * Güven (%100 olmazsa olmaz)~(İnanılırlık+Sorumluluk+Tutarlılık)

   * Nitelik ve Bilgi (Bilgi'nin ve İletişim'in hiyerarşisi olmaz) 
    (%50 Kişilik Gücü+ %40 Bilgi Gücü~Nitelik+ %10 Yetki=LİDERLİK)

     (Bilginizi ve Niteliklerinizi sürekli artırın.)

 

2. ÜSTÜN YÖNETSEL BECERİLER

 (Organizasyon Yeteneği)
 
* Yetki Devri(Doğru adam+Yetenek+Yapabilirlik=Yetkinlik->Yetki Devri) 
                     (Olumlu+Sorumlu+Yapabilir)

  * Ortaklık Yaratma (Ortaklarla Çalışma)(Paylaşıldıkça artar, fikri)
    (Dünyanın en zengin adamı Bill Gates~Microsoft~%30'na sahip) 
    (Vehbi KOÇ~Başarılı Yöneticilerini~Şirket ortağı yapmış)
    (Çalışanın Yetkinliği+Kurum Vatandaşlığı--->Paylaşım~Şirket ortaklığı)

  * Hedef Oluşturabilme(SMART/C)(Çalışanların kalplerini hedefe çevirin)
 (Net,belirgin,iyi tanımlanmış+Ölçülebilir+Başarılabilir+Zorlayıcı+Gerçekçi+
 Zaman sınırlı+Müşteri odaklı)
 (Kurumların vizyonu{Gelecek hayali} ve misyonu{Hayat amacı} olmalı
 (Net hedefler koymak+İnanç+Disiplinli Çalışma=BAŞARI)

  * İnsan ve Bilgi Odaklı Olabilme (İnsan Mühendisliği)
  (İnsana ve bilgiye{Eğitime} yatırım yapan şirketler kazanıyor.)

  * Organizasyonu Bütünüyle Görebilme (SWOT analizi) 
    (Tüm fonksiyonlar{halkalar} iyi işlemeli)
   
(Üretim+Finans+İnsan Kaynakları+Pazarlama+Ar-Ge=İŞLETME)
    (Ürün+Satış+Dağıtım+Fiyat+Marka=PAZARLAMA)
    (En sağlam zincir,en zayıf halkası kadar sağlamdır.)

  * Uzağı Görme (Planlama+Zamanlama+Strateji oluşturma)
    (Geleceği Planlama)~~(Büyük Çaplı Düşünebilme)
    (Şirketin gelecek yol haritası belli olmalı)

 

3. ETKİN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (iyi bir ekip)

(Liderlik vasıfları+Yönetim becerileri)

  * Çatışma ve İletişim Yönetimi (İletişim yönetimini iyi kullanmak)

  * Durumsal Liderlik Uygulaması 
   (4 Aşamada Personel Geliştirme Yöntemi)
   (Personele Müdahale etme,işine karışma~İşi Öğretme+Motive etme)

  * Motivasyon Yaratabilme (Motive+Sistem+Sevgi)~(Sinerji)
    (Çalışanlarda,mantığı{maaş,prim,ödeme vb} ve duyguları{iletişim,sevgi,dostluk,ev ziyaretleri gibi} yönetirsiniz)

  * Yetenekleri Açığa Çıkarabilme(Yetenek Avcısı Olun)
(Kömür~Elmas~Pırlanta)(Doğru Kişi+Doğru Yer+Doğru Zaman) 
(Eğitim sistemi ile İnsan Kaynakları Yönetimi;yetenekleri keşfetmeye,değerlendirmeye ve önünü açmaya yönelik olmalı

  * Takım Oluşturabilme(Oluşma+Boğuşma+Buluşma+Ulaşma)
   (Hiçbirimiz,hepimiz kadar akıllı ve başarılı olamayız.)
   (Takımlar oluşturup,işi onlara devretmeliyiz.)

  * Adil Ödüllendirme  
  (Kuruma özgü, Adil bir Performans Değerlendirme Sistemi)
  Konsensus {mutabakat,fikir birliği,uzlaşma,çoğunluğun fikri} (Çalışanlara kesinlikle eşit davranmayın,ama adil davranın!) 
 

4. YÜKSEK KURUMSAL GÜÇ

(Şirketler için)(Şirketlerde olması gerekenler)

 
* Yatay Hiyerarşi ve Takım Çalışması(en fazla 3 katman)
  (Önce Büyüyün sonra Küçülün{küçük şirketlere,takımlara ayrılın})

  * Kurum Vatandaşlığı (Kurumun Parçası Olma ve Kurumu Sahiplenme)
    (Sevgi+Akıl---->Kurumun Parçası olma)~(Kurum kültürü oluşturmak)

  * Kalite Bilinci (HER KEZ = HERKES)~(İnsanların Bireysel Kalitesi)

  * Müşteri Odaklı Düşünme (VAY BE!..)(Müşteri Memnuniyeti-->Referans)
 (Batı'da yapılan bir araştırmada;Memnun müşteri 5 kişiye,memnun olmayan müşteri 21 kişiye ulaşıyormuş)

  * Rekabet Gücü ve Esnek Olabilme (Kalıpların dışına çıkmak)
   (İyi bir rakip,kötü bir rakipten veya rakipsiz olmaktan daha iyidir.) 
   (Düşmanını ve kendisini iyi tanıyan tüm savaşları kazanır.{Sun Tzu})

  * Değişime ve Öğrenmeye Açıklık (Öğrenen Organizasyonlar)
 (Pratik Uygulamaları+Teorik Bilgileri~~Biraraya Getirme)
 (Öğrenmeye{Eğitime} ve Değişime açık,Sürekli Gelişen Özgün Bir Sistem yaratmak)

 

Yorum Yaz